2016. gada 20. oktobrī notika biomasas katlu mājas svinīga atklāšana. Projekta pasūtītājs ir Ogres novada pašvaldības uzņēmums SIA “MS Siltums”.

14 MW katlu māja tika projektēta un būvēta, izmantojot jaunākās siltumenerģētikas tehnoloģijas. Katlumājā uzstādīti Kohlbach biomasas katli ar šķeldas kurtuvēm, kas kombinācijā ar FILTER automatizācijas sistēmu nodrošina katlu mājas darbību pilnīgi automātiskā režīmā. Papildus katlu mājas šķeldas padeves iekārtām, kurās šķeldu uz kustīgajām grīdām iespējams piegādāt tieši no šķeldas vedēja, projektā ietilpst arī plaša šķeldas noliktava, kas ļauj klientam optimizēt šķeldas iepirkumu.
Veicot šo projektu, esam ievērojami papildinājuši savu inženiertehniskās pieredzes bagāžu.
Atklāšanas pasākums: https://www.youtube.com/watch?v=YVwz20a6yJI