Pēc darbinieku kvalifikācijas celšanas kursiem FILTER SIA komandā ir bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultants, kura kvalifikāciju apliecina Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas izsniegtais “Bīstamo kravu pārvadājumu drošības padomnieka profesionālās kvalifikācijas ar konkrētu tiesību apjomu” sertifikāts.
Uzņēmumam bīstamo kravu drošības konsultants nepieciešams, lai nodrošinātu bīstamo kravu pārvadāšanu atbilstoši ADR Eiropas valstu Nolīgumam par bīstamo kravu vietējiem un starptautiskiem pārvadājumiem pa autoceļiem.

Filter SIA piedāvā ķimikālijas dažādiem rūpnieciskiem procesiem:
  • tvaika katlu ūdens un tvaika/kondensāta sistēmu ķimikālijas;
  • apkures sistēmu ķimikālijas
  • dzesēšanas sistēmu ķimikālijas;
  • ķimikālijas ūdens sagatavošanas un notekūdeņu attīrīšanas sistēmām;
  • membrānu filtru attīrīšanas (skalošanas) ķimikālijas
FILTER SIA ir oficiālais ķimikāliju ražotāja GE Water Process Technologies produkcijas izplatītājs Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Krievijā.

Tagad saviem klientiem nodrošinām vēl drošākas piegādes!