Absorbcijas dzesētājs ar 2.3 MW dzesēšanas jaudu.
Tiek izmantota no tehnoloģiskā procesa pāri palikušā kondensāta enerģija.
Atdzesētais ūdens tiek izmantots, lai uzlabotu tehnoloģiskā aprīkojuma vakuumu.

Galvenais aprīkojums
Absorbcijas dzesētājs
Atvērta tipa dzesētājs

Viss tehnoloģiskais aprīkojums ir ievietots konteinera tipa ēkā.
Projekta realizācija: 2013.-2014.gads
Absorption chiller in Lithuania 1


Piegādes apjoms

  • Aprīkojums, montāža
  • Absorbcijas dzesētājs
  • Atvērta tipa dzesētājs
  • Celtniecības darbi
  • Procesu ektrifikācija un automatizācija
  • Ēkas elektrifikācija
  • Ēkas HVAC (siltuma un ventilācijas automātika)
  • Projekta vadība
  • Palaišanas un ieregulēšanas darbi
  • Rezerves daļu komplekti
Absorption chiller in Lithuania 2