Siltuma jauda  6MWBoiler plant in Finland 2
Klients ir vietējais siltumapgādes uzņēmums
Kurināmais- koksnes gabali, biomasa
Projekta realizācijas laiks: 2012.gada februāris- 2014.gada janvāris


Aprīkojums
Boiler plant in Finland 1BFB katls (verdošā slāņa katls) 1,6 MW
Ūdens sildāmais kalts 2,6 MW
Ūdens sagatavošanas sistēma
Kurināmā noliktava
Kurināmā padeves sistēma
Pelnu konveijeri un konteineri

Darbu apjoms
  • Projektēšana
  • Celtniecības darbi
  • Aprīkojums, montāža
  • Kurināmā noliktavas būvniecība
  • Visu procesu elektrifikācija un automatizācija
  • Projekta vadība
  • Palaišanas un ieregulēšanas darbi
  • Operatoru apmācības