0,99 MW elektriskā jauda; 7-9 MW Thermal capacityCHP Estonia
Tvaiks pa tiešo tiek padots uz degvīna tecinātavu.
Siltums tiek padots siltumapgādes tīklā.
Kurināmais- koksnes biomasa (mizas, šķelda un mežizstrādes pārpalikumi).
Projekta realizācijas laiks: 2012.gada janvāris- 2013.gada decembris.
 


Galvenais aprīkojums:
Kalts ar verdošā slāņa tipa kurtuvi (BFB)
Tvaika turbīna (tvaika spiediens turbīnas ieejā 26 bar)
Tvaika temperatūra turbīnas ieejā 400oC
Jauda uz ģeneratora spailēm (kWe @ 400 V, 50 Hz) 99
Turbīnas tips – daudzpakāpju atpakaļspiediena

Piegādes/ darbu apjoms:
• Aprīkojums, montāža CHP Estonia 3d
• Tvaika katls
• Ekonomaizers
• Sadegšanas gaisa sistēma
• Pelnu savākšanas sistēma
• Izplūdes gāzu sistēma
• Pelnu lidojošo daļu savākšanas sistēma
• Barošanas ūdens sisēma
• Ūdens sagatavošanas sistēma
• Siltumapgādes sistēma
• Automātikas un kontroles sistēma
• Tvaika turbīnas ar ģeneratoru modulis
• Elektriskā sistēma
• Ēkas celtniecība un tērauda konstrukcijas
• Palaišanas un ieregulēšanas darbi
• Operatoru apmācība