Trigeneration Center Belarus 1Elektriskā jauda – 1 817 kW
Siltuma jauda  – 1 715 kW
Elektriskā lietderība – 43,3%
Klients- izstāžu un tirdzniecības centrs

Kurināmais- dabas gāze

Projekta realizācija 2006.-2007.gads

Aprīkojums

Koģenerācijas moduļi
Ražotājs- GE Jenbacher
4 х JMS 612 GS-N.LC
Izplūdes gāzu absorbcijas dzesētāji 2 x BE 100
Mērķis: ūdens atdzesēšana +7/+12oС

Piegādes apjoms
  • Aprīkojums, montāža
  • Procesu elektrifikācija un automatizācija
  • Projekta vadība
  • Palaišanas un ieregulēšanas darbi
Trigeneration Center Belarus 2