Ūdens attīrīšana ar reversās osmozes iekārtu IMG 0404
Ražība 15m3/h
Klients- piena produktu ražotājs
Projekta realizācija- 2013.gads
Piegādes apjoms:IMG 0415
Aprīkojums, montāža
Sūkņu stacija
RO (reversās osmozes sistēma)
Automatizācija un kontroles sistēma
Palaišanas un ieregulēšanas darbi
Operatoru apmācība