Udens web
Kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšana sabiedrībai ir aktuāla jebkurā attīstītā valstī, mūsu gadījumā - gan no Eiropas tiesību normu izpildes viedokļa, gan arī kā nozīmīgs sabiedrības veselības jautājums. 

Augstas kvalitātes tvaika ražošana ir viens no industrijas stūrakmeņiem. Tvaika un kondensāta kvalitātei ir tieša saistība ar iekārtu ekspluatācijas kvalitāti, kur neatbilstoša katlu ūdens izmantošanas rezultātā var novest pie iekārtu un montāžas nolietošanās un kalpošanas mūža saīsināšanās, ārkārtas apstāšanos biežuma un remonta un dīkstāves izmaksām.

Iespējams, siltumapgādes sistēmas ūdens sagatavošanas uzdevums sākotnēji varētu likties vienkāršs vai pat primitīvs. Tomēr, ielūkojoties dziļāk situācijā, siltumapgādes ūdenim ir liela nozīme, sevišķi to var manīt ziemas periodā, kad ūdens, kas nav pienācīgi sagatavots un attīrīts, var izraisīt lielas avārijas vai pat lokāla mēroga katastrofas.

Ir diezgan grūti iedomāties produktu vai ražošanas nozari, kurā tiešā vai netiešā veidā ūdens netiktu izmantots. Tādās sfērās kā agro kultūra, pārtikas industrija, metālapstrāde, tekstila industrija, farmācija un kosmētikas ražošana, slimnīcas un laboratorijas, ķimikāliju industrija, publisko pakalpojumu sektors, un, protams, enerģētika- ūdens tiek izmantots pilnā apmērā.

Ir daudz produktu, kuru sastāvā nav ne mazākā daudzuma ūdens, taču šādu produktu ražošanai ūdens tiek izmantots lielos daudzumos. Piemēram, tekstila industrijā, elektronikas vai mehāniskās inženierijas ražotnēs ūdenim ir liela nozīme tieši skalošanas tehnoloģiskajos procesos.
Dzesēšanas ūdens tāpat kā siltumapgādes ūdens kalpo kā siltumnesējs; tomēr šajā gadījumā siltums ir noņemts no sistēmas kā ražošanas nevēlamais blakus produkts. Dzesēšanas sistēmās ūdens tiek kombinēts ar dažādiem materiāliem un dažādām temperatūrām.

Ūdens resursi tāpat kā enerģijas resursi nav neierobežoti; tādēļ racionālai ūdens izmantošanai ir augstākā prioritāte tāpat kā enerģijas resursu izmantošanā.

Notekūdeņi ir ļoti daudzveidīgi, to piesārņojuma apjoms un raksturs ir atkarīgs no ražojamās produkcijas veida un tehnoloģijas.