Kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšana sabiedrībai ir aktuāla jebkurā attīstītā valstī, mūsu gadījumā - gan no Eiropas tiesību normu izpildes viedokļa, gan arī kā nozīmīgs sabiedrības veselības jautājums. 

Saskaņā ar globālās statistikas datiem, apmēram 23% no patērētā ūdens pasaulē ir tieši dzeramais ūdens. Veselības inspekcija uzrauga un kontrolē normatīvo aktu ievērošanu dzeramā ūdens nekaitīguma jomā, tā kā dzeramais ūdens paredzēts patēriņam cilvēku uzturā, uztura pagatavošanai, izmantošanai mājsaimniecībā, tirdzniecībai, kā arī izmantošanai pārtikas ražošanā. Dzeramā ūdens kvalitātes standartu ievērošana ir būtisks priekšnosacījums kvalitatīva gala produkta ražošanā un līdz ar to arī sabiedrības veselības veidošanā.

FILTER ar plašo pieredzi ūdens sagatavošanas projektu un tehnoloģiski modernu risinājumu realizēšanā ir uzticams partneris augstas kvalitātes dzeramā ūdens sagatavošanā.