Augstas kvalitātes tvaika ražošana ir viens no industrijas stūrakmeņiem. Tvaika un kondensāta kvalitātei ir tieša saistība ar iekārtu ekspluatācijas kvalitāti, kur neatbilstoša katlu ūdens izmantošanas rezultātā var novest pie iekārtu un montāžas nolietošanās un kalpošanas mūža saīsināšanās, ārkārtas apstāšanos biežuma un remonta un dīkstāves izmaksām.

Tajā pašā laikā katra atsevišķa situācija dod savus tehnoloģiskos nosacījumus un priekšnoteikumus, ņemot vērā tādus faktorus kā ūdens avots vai tvaika patēriņa režīms. Lai definētu jūsu katla “veselības stāvokli”, mēs iesakām un aicinām mērīt ūdens kvalitātes parametrus un veikt nepieciešamo ūdens sagatavošanas ķimikāliju dozēšanu regulāri. Tvaika un kondensāta kvalitātei ir tieša saistība ar efektīvu enerģijas avota izmantošanu, kas ir viens no galvenajiem enerģētikas mūsdienu izaicinājumiem- saražot pēc iespējas vairāk enerģijas pie vismazākā resursu patēriņa.