Notekūdeņi ir ļoti daudzveidīgi, to piesārņojuma apjoms un raksturs ir atkarīgs no ražojamās produkcijas veida un tehnoloģijas.

Izvēloties pareizo notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju, rūpīgi un detalizēti jāizpēta notekūdeņu daudzumu un attīrīšanai pakļauto vielu koncentrācijas pakāpes tajos. Mūsdienās notekūdeņu attīrīšanas iespējas ir praktiski bez ierobežojumiem, pielietojot dažādas bioloģiskās, fiziskās un ķīmiskās metodes.

Līdzīgi kā enerģētikas nozarē ir svarīgi ietaupīt enerģijas patēriņu, notekūdeņu jomā ir svarīgi parūpēties par to, lai samazinātu iespējamo piesārņojumu dabā, un nodrošināties ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Šī iemesla dēļ bieži vien pirms notekūdeņu attīrīšanas ieviešanas vai attīstīšanas ir nepieciešams noteikt ražošanas procesu efektivitāti un, visticamāk, veikt kādus uzlabojums, kas nepieciešami būtiskai notekūdeņu kvalitātes un daudzuma samazināšanas ietekmei.

Analizējot vienu vai otru notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju, galvenais novērtēšanas kritērijs noteikti būs efektīva vietas izvēle, laika ietaupījums, enerģijas patēriņš, nepieciešamais personāls un izmaksas.