Ūdens resursi tāpat kā enerģijas resursi nav neierobežoti; tādēļ racionālai ūdens izmantošanai ir augstākā prioritāte tāpat kā enerģijas resursu izmantošanā.

Ūdens patēriņš, kas ļoti strauji un patstāvīgi pieaug, liek mums arvien vairāk aizdomāties par ūdens atkārtotu izmantošanu. Lielākoties tas ir saistīts ar tehnoloģisko procesu noregulēšanu un vēlmi redzēt ūdens atkārtotas izmantošanas iespējas, kas bieži tiek realizēts ar ūdens attīrīšanas risinājumu palīdzību. Daudzos gadījumos skalošanas ūdens pēc nepieciešamās attīrīšanas var tikt izmantots atkārtoti, vai arī savādāk- pēc minimālas priekšattīrīšanas var tikt izmantots citos tehnoloģiskajos procesos, piemēram, dzesēšanas sistēmā vai laistīšanai.

Statistika par ūdens patēriņu ražošanā uz vienu produkta vienību tiek ievākta un analizēta katrā industrijā. Vai jūs esat to izpētījuši, un kā dati izskatās jūsu kompānijā?