Koģenerācijas stacijas

Koģenerācija nozīmē vienlaicīgu siltuma un elektriskās enerģijas ražošanu tiešā patērētāja tuvumā. Parastā elektriskās enerģijas ražošanas stacijā tās ražošanas laikā veidojošais siltums tiek vienkārši izmests apkārtējā vidē kā atkritumprodukts, savukārt koģenerācija ļauj lietderīgi izmantot gan siltumu, gan elektrību.

Koģenerācija ir labākais veids, kā panākt augstāku kurināmā patēriņa efektivitāti. Saražotās enerģijas izmaksu samazināšanu tiešā veidā ietekmē pazemināts nepieciešamā kurināmā daudzums un CO2 emisijas. Koģenerācijas gadījumā nepieciešamais kurināmā daudzums ir par 1/3 mazāks nekā atsevišķos elektriskās un termālās enerģijas ražošanas procesos.

Koģenerācijā kurināmā patēriņa efektivitāte uz kopējo enerģijas ražošanu parasti ir 85-92%. Saražotā siltuma enerģija tiek izmantota ražošanas procesos, ūdens uzsildīšanai vai telpu apsildei/ gaisa dzesēšanai. Dzesēšanas ūdens ražošanai tiek izmantotas absorbcijas sistēmas. Mehānisko enerģiju pārvēršot elektriskajā enerģijā, to var izmantot elektrisko motoru darbināšanai (sūkņi, ventilatori, kompresori).

No visiem pieejamajiem koģenerācijas tehnoloģiju veidiem FILTER izmanto uz gāzes dzinējiem un gāzes un tvaika turbīnām balstītās. Koģenerācijas risinājumiem, kas izmanto vietējo kurināmo, ir izvēle starp tvaika turbīnu un ORC (Organiskā Rankina cikla) sistēmām.

FILTER grupas uzņēmumi ir izbūvējuši ap 200 koģenerācijas stacijām, tajā skaitā biokurināmā stacijas uz verdošā slāņa katlu un tvaika turbīnu bāzes, biokurināmā koģenerācijas stacijas uz ORC tehnoloģijas bāzes un uz gāzes turbīnām bāzētas koģenerācijas stacijas.