Katra sadzīves atkritumu tonna satur aptuveni 150 līdz 250 kg organiskā oglekļa. Šīs vielas ir bioloģiski noārdāmas, un mikroorganismi tās pārvērš atkritumu poligonu gāzē. Stabila, anaeroba metāna fermentācija sākas vienu līdz divus gadus pēc atkritumu izgāšanas atkritumu poligonā.
Viegli var aprēķināt, ka 1 miljons tonnu izgāztu sadzīves cieto atkritumu divdesmit gadu laikā radīs tādu atkritumu poligonu gāzes daudzumu, kas būs pietiekams 1 MW gāzes motora darbināšanai.

Darbības princips
Perforētas caurules ieurbj atkritumu poligona korpusā un savstarpēji savieno ar atkritumu poligona gāzes cauruļu sistēmu. Izmantojot gāzes pūtēju, gāze tiek izsūknēta no poligona, saspiesta un padota sadedzināšanai uz gāzes dzinēju.
Saražoto elektroenerģiju var izmantot pašu saimnieciskajām vajadzībām vai novadīt publiskajā elektrotīklā. Siltumenerģiju var izmantot apkures vajadzībām vai citiem procesiem.

Scheme LandfillGas EN