Atjaunojamās enerģijas risinājumiem, tajā skaitā arī enerģijas ražošanai no biogāzes, ir pieaugoša tendence.

Priekšrocības:
• Biogāze var nodrošināt uzticamu, variējamu jaudas ražošanu 24/7
• Augsta efektivitāte elektrības un siltuma ģenerēšanai uz vietas
• Labvēlīga ietekme uz vidi
• Iespējama alternatīva atbrīvošanās no mēsliem, šķidrajiem mēsliem un bioatkritumiem- metāna savākšana un izmantošana (izmantojot CO2 un CH4 enerģijas ražošanai)
• Smakas izraisošo komponenšu likvidēšana
• Gruntsūdeņu un upes ūdeņu kvalitātes uzlabošana

Scheme Biogas EN