Siltums, gaisma un oglekļa dioksīds (CO2) veicina augu augšanu. Kombinētā siltuma un elektroenerģijas ražošanas sistēma nodrošina gan elektroenerģiju iekšējam patēriņam vai kopējam elektrotīklam, gan siltumu, kā arī CO2 kā mēslojumu augiem, vienlaicīgi saglabājot sistēmas efektivitātes rādītājus. Fotosintēzes procesa rezultātā augi CO2 pārvērš ogleklī.
Risinājumi siltumnīcām, izmantojot  gāzes dzinējus, nodrošinās ar siltumu, elektrību un CO2, paaugstinot siltumnīcu vispārīgo efektivitāti, rentabilitāti un augu ražību. Tas iespējams, jo dzinēja izplūdes gāzu sastāvā ir apmēram 0.2kg CO2 no katras pievadītās enerģijas kWh. Izplūdes gāzes tiek atdzesētas līdz apm. 55ºC temperatūrai, attīrītas COdiNOx sistēmā un pa speciālu CO2 padeves/ sadales cauruļvadu sistēmu tiek padotas uz siltumnīcām, tādējādi barojot augus ar oglekļa dioksīdu. Dūmgāzu attīrīšanas sistēmā speciālas iekārtas nepārtraukti kontrolē CO2 gāzes kvalitāti, kas tiek padota uz siltumnīcām, tādējādi siltumnīcās nodrošinot drošu darba vidi un kvalitatīvu CO2 mēslošanu augiem.

Filter piegādātās koģenerācijas (KĢS) sistēmas nodrošina elektroenerģiju attiecīgajam objektam vai publiskajam tīklam, kā arī siltumu un CO2 augu mēslošanai un atbilst efektīvas siltumnīcas prasībām.

Enerģijas ražošanas procesā iegūtais CO2 palīdz paaugstināt ražību un samazināt izmešu daudzumu atmosfērā.

FILTER piedāvāto risinājumu priekšrocības:
  • augsta efektivitāte;
  • minimāli izmeši atmosfērā 

Scheme Greenhouse EN