Triģenerācija ir kombinēta dzesēšanas, siltuma un elektriskās jaudas (CCHP) ražošana vienā procesā.
 
Daļa no koģenerācijas stacijas saražotā siltuma tiek izmantota, lai dzesētu ūdeni gaisa kondicionēšanai vai dzesēšanai. Karstais ūdens no dzesēšanas loka koģenerācijas stacijā kalpo kā vadošā enerģija absorbcijas dzesētājam. Absorbcijas dzesētāja tehnoloģija parāda sevi kā optimālu risinājumu efektīvam aukstuma un karstuma avotam visa gada garumā. Triģenerācijas sistēmas var tikt efektīvi izmantotas viesnīcās, konferenču centros, ofisu ēkās, slimnīcās un dažādās industrijās (pārtikas, ķimikāliju, datoru industrijā), kur nepieciešama dzesēšanas un siltuma jauda.

Triģenerācijas sistēmu priekšrocības salīdzinot ar parastajām dzesēšanas tehnoloģijām:
• Tiek darbinātas ar siltumu, utilizējot lēto “pārpalikuma enerģiju”
• Absorbcijas dzesētājos nav kustīgo detaļu, līdz ar to nav nodiluma un ir zemi apkopes izdevumi
• Klusa absorbcijas sistēmas darbība
• Zemas darbināšanas un dzīves cikla izmaksas
• Kā dzesēšanas šķidrums tiek izmantots ūdens, līdz ar to nav kaitīgu vielu atmosfērā

Scheme CHP EN

Scheme CHP EN 02