Sūkņu un sūkņu sistēmu audits ar tam sekojošu sūkņu sistēmu uzlabošanu ietver vairākas darbības: sākot ar sūkņu kartēšanu un turpinot ar sūkņu sistēmas efektivitātes novērtējumu kopumā.
suknu audits


Sūkņu kartēšana
Sūkņu kartēšana (vispārīga un/vai detalizēta) nozīmē visu, vienā projektā uzstādīto, sūkņu pārskata veikšanu, katram no minētajiem sūkņiem piešķirot diapazona numuru. Sūkņu dati tiek analizēti. Tālāk tiek aprēķināts vidējais nepieciešamo apkopju detaļu skaits, iekļaujot tās attiecīgā sarakstā, lai varētu nodrošināt tūlītēju svarīgu sūkņu detaļu piegādi. Sūkņa diapazona numurs atvieglo noteikta sūkņa meklēšanu datu bāzē un pēc tam – arī ātru vajadzīgo detaļu piegādi noteiktam sūkņa veidam. Vispārīgā kartēšana atvieglo sūkņu vienību pārbaudi un to fiziskā stāvokļa izvērtēšanu. Detalizēta kartēšana bez sūkņu vizuālās pārbaudes un regulēšanas novērtējuma ietver arī gultņu, savienojumu, trīšu un citu detaļu darba stāvokļa pārbaudi. 

Sūkņu sistēmas audits
Sūkņu sistēmas audits ietver sūkņu kartēšanu, pēc tam atbilstoši sūkņu datu bāzei izveidojot rezerves daļu krājumus, kas nodrošina ātru sūkņu rezerves daļu piegādi. Turklāt sūkņiem tiek sastādīts apkopes plāns, lai izvairītos no ārkārtas un neplānotām dīkstāvēm. Arī energoefektivitātes risinājumi sistēmas mazākajām detaļām izrādās rentabli. Lēmumi tiek pieņemti, balstoties uz sistēmas analīzi kopumā. Filter SIA strādā speciālisti ar padziļinātām zināšanām un milzīgu praktisko pieredzi šajā profesionālajā jomā, kas mums ļauj piedāvāt augstas kvalitātes aprīkojumu un augsta līmeņa profesionālos pakalpojumus. Sūkņu un sūkņu sistēmu efektivitātes novērtēšanas procedūra cita starpā ietver iepriekš aprakstīto detalizēto kartēšanu. 

Energoefektivitātes un sūkņu ilgtspējas uzlabošana
Optimāla sūkņu konfigurācija novērš izšķērdīgu enerģijas patēriņu. Sūkņu audits ietver sūkņu regulēšanas pārbaudi, gultņu vibrāciju mērījumus, kā arī gultņu, savienojumu, trīšu un citu detaļu darba stāvokļa pārbaudi, reģistrāciju un salīdzināšanu. Veiktspējas raksturlielumi: 1) atbilstoši izvēlēts sūknis; 2) sūkņa darbības ilgums; 3)sūkņa nolietojums.

Apkopotie dati tiek izmantoti, lai noteiktu faktisko darba punktu, kas pēc tam tiek salīdzināts ar paredzētajiem veiktspējas raksturlielumiem. Pamatojoties uz apkopotajiem datiem, tiek sastādīts sistēmas darbības efektivitātes pārskats un attiecīgi sniegti nepieciešamie ieteikumi tās uzlabošanai. Šādu ieteikumu ievērošana var padarīt visu sistēmas sūkņu darbību efektīvāku un ekonomiskāku, tādējādi ievērojami samazinot aprīkojuma ekspluatācijas cikla izmaksas.
 Sūkņu un sūkņu sistēmu audits ar tam sekojošu sūkņu sistēmu uzlabošanu ietver vairākas darbības: sākot ar sūkņu kartēšanu un turpinot ar sūkņu sistēmas efektivitātes novērtējumu kopumā.