Mūsu klienti sastopas ar dažādiem izaicinājumiem: degvielas cenu kāpums, prasības, pildot tiesību aktu normas vides aizsardzības jomā, kā arī kvalificētu un zinošu speciālistu trūkums. FILTER kā pieredzējis un zinošs eksperts tvaika un kondensāta sistēmu jomā atrisinās ar iekārtu darbību saistītās problēmas, pielietojot tvaika sistēmu auditu programmu [Steam System Audits].
tvaikaaudits

Sistēmu audits tiek veikts atbilstoši klienta pieteikumam un prasībām. Iegūstot detalizētāku informāciju par esošo iekārtu, izstrādājam tehniski un ekonomiski pamatotas rekomendācijas sistēmas optimizācijai un enegoefektivitātes paaugstināšanai.

Veicam sistēmas un tās darbības analīzi kopumā. Katrs audits tiek sastādīts atbilstoši tieši jūsu prasībām, un to veic pieredzējuši inženieri. Pēc darba objektā tiek sagatavota un prezentēta detalizēta atskaite. 

Auru audit