Daudzas, ilgus gadus izmantotas ūdens attīrīšanas iekārtas, gan ūdens resursu apsaimniekošanas jomā, gan rūpniecībā vairs nespēj nodrošināt nepieciešamo ūdens daudzumu, kas atbilst visām kvalitātes prasībām. Tajā pašā laikā ir svarīgi nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem vides aizsardzības tiesību aktiem. 

Uzņēmuma ikdienas darbība liek apsvērt tādus mērķus kā efektivitāte un konkurētspēja.
Iepriekšminētie nosacījumi motivē īstenot pilnīgi jaunu pieeju tehnoloģiskajiem risinājumiem.

Filter saviem klientiem piedāvā ūdens attīrīšanas sistēmu aprīkojuma izpēti, balstītu mūsu padziļinātajās zināšanās un milzīgā praktiskā pieredzē šajā profesionālajā jomā.                                                                

Izpētes mērķis ir izanalizēt pašreizējo situāciju, apakšsistēmas un risinājumus. Ja nepieciešams, uzstādīt mērīšanas punktus. Ūdens attīrīšanas sistēmu aprīkojuma izpēti Filter veic, izvērtējot tādus aspektus, kā atmaksāšanās periods, energoresursu ekonomija, piegādes drošums un apkārtējās vides drošība.

Izpētes noslēgumā tiek sniegts vērtējums un kopsavilkums, iekļaujot tajā priekšlikumus uzlabojumu veikšanai, kā arī nepieciešamo investīciju aplēses.

Risinājumu izstrādes procesā uzmanība tiek pievērsta neto izmaksu samazināšanai, tādējādi nodrošinot ilgstošu uzņēmuma konkurētspēju.

Ja nepieciešams, procesā tiek iesaistīti eksperti un testēšanas laboratorijas.

Izpētē iekļauto ieteikumu īstenošana palīdz sasniegt augstus rezultātus, nodrošinot arī resursu ekonomiju.